Stäng meny

Team Pretium Vita

-

Människan måste alltid stå i centrum och vara aktiv i sin egen utveckling

-

Varje möte präglas av att se, höra och respektera. Detta leder till bekräftelse, vilket är en grundförutsättning i arbetet med människor.

Personalen på Pretium Vita är sammansatt med utgångspunkt från erfarenhet, kompetens och blandade personligheter. Detta skapar en styrka i samarbetet med varje deltagare.

På Pretium Vita finns följande professioner: socionom, leg. sjuksköterska, personaladministratör, lic. Mental tränare, arbetsmarknadskonsulenter, tolk, studie & yrkesvägledare, praktiksamordnare och coacher.

-

Pretium Vita AB, org nr: 556615-4711