Stäng meny

Våra tjänster

Förstärkt arbetsträning med fördjupad dokumentation
Denna tjänst, som erbjuds på uppdrag av Arbetsförmedlingen Skåne Nordost och Västra Blekinge, är upplagd utifrån ett individuellt perspektiv. Dessutom ingår gruppträffar, där man arbetar med olika ämnen i syfte att öka kompetens, social träning och personlig utveckling.
Kontakta din arbetsförmedlare för mer information!
Läs mer här
.

Stöd och matchning
Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Här får du handfast hjälp på vägen till ett arbete och stödet anpassas till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.
Är du intresserad? För att få delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten. Kontakta din arbetsförmedlare för mer information!
Läs mer här.