Stäng meny

Förstärkt arbetsträning
med dokumentation

Våra deltagare i förstärkt arbetsträning är arbetssökande i alla åldrar, med eller utan sjukskrivning och med eller utan funktionshinder. Vi erbjuder genom företagets olika kompetenser ett professionellt och respektfullt samarbete kring dessa grupper.

I detta samarbete kommer Pretium Vita att både enskilt och i grupp möta deltagarna ur ett helhetsperspektiv. Vi coachar, motiverar och klargör varje deltagares styrkor för att de ska kunna ta sig ut på arbetsmarknaden eller in i en utbildning.

Tjänsten är upplagd utifrån ett individuellt perspektiv. Dessutom ingår gruppträffar, där man arbetar med olika ämnen i syfte att öka kompetens, social träning och personlig utveckling.

Pretium Vita gör en grundlig genomgång av funktionsnivå och social kartläggning med möjligheter och begränsningar. Då har vi goda förutsättningar att nå så långt som möjligt och att anpassa arbetspraktiken individuellt efter deltagarens förutsättningar och behov.

Fokus på arbetsmarknaden
Alla insatser på Pretium Vita har fokus på arbetsmarknaden. Processen startar redan första veckan i samband med kartläggningen. Uppdraget avslutas med att kartläggningen och slutdokumentationen skickas till handläggaren på Arbetsförmedlingen.

Pretium Vita har ett etablerat samarbete med specialfunktioner inom Arbetsförmedlingen. Under hela uppdraget står vi i kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen och söker i samarbete med deltagaren lämplig praktik/arbete/utbildning.

Ladda ner broschyren

Har Du blivit inbokad?