Stäng meny

Omställningsprogrammet

Pretium Vita arbetar utifrån individens personliga behov och målsättning. Tillsammans med en personlig coach som stöttar, utmanar och vägleder, identifieras faktorer som hjälper individen ut på arbetsmarknaden.

Programmet är uppdelat i olika steg som anpassas efter den enskildes behov och önskningar. En huvuduppgift för coachen är att hjälpa individen att hitta motivation och kraft att ta sig igenom den process som en omställning innebär.

Pretium Vitas humanistiska grundsyn är basen i det respektfulla mötet, där varje individ får bekräftelse i nuet. Då kan insikten om hur framtiden ska gestalta sig ta form vilket är vägen mot framgång.


Övergripande steg med individuellt anpassat innehåll

• Utgångsläge
En analys av nuläget som bland annat innehåller en genomgång av individens kompetenser och hur dessa passar med arbetsmarknaden just nu. Olika övningar genomförs för att identifiera kompetenser som inte är uppenbara.

• Insiktsarbete
Syftar till att besvara frågan ”Vem är jag och vad vill jag?” Insikten arbetas fram genom ”Hälsoprofil” och ”Vägvisaren”, som är etablerade metoder för planering inför utbildning, yrke och karriär.

• Aktionsplan/Karriärplan
En plan tas fram där individen tydliggör de mål som specificerats och hur man ska nå dit. Arbetet med planen sker tillsammans med den personliga coachen och kan göras på kort och lång sikt. Oftast delas olika mål upp i mindre delmål beroende på omfattning och komplexitet.

• Marknadsföring
Ger individen stöd i att marknadsföra och presentera sig själv, både muntligt och skriftligt. Genom övningar i att skriva CV och personliga presentationer, bygga sitt ”varumärke” och utöka eller aktivera sitt kontaktnät, ökar möjligheterna till att komma in på arbetsmarknaden.