Stäng meny

Trygghetsfonden TSL

Stöd för anställda i omställning
Alla är unika och har egna förutsättningar och mål. Pretium Vita anpassar programmet efter individuella behov med fokus på möjligheter till ett nytt jobb.

Varje deltagare får en individuell handlingsplan med mål, vägar att nå dit samt ett upplägg med aktiviteter.

Vår erfarenhet visar att det blir bäst resultat när vi kommer in tidigt i processen. Vi arbetar med både grupper och enskilda deltagare.

Gruppdynamiken skapar kraft och kreativitet, men det är den enskilde deltagarens förutsättningar och möjligheter som är kärnan i vårt arbete. Våra erfarna jobbcoacher stöttar under hela processen.

För oss är det viktigt att deltagaren känner trygghet och äger sin egen utveckling.

Pretium Vita har god kunskap om den lokala arbetsmarknaden. Vi har stor yrkesmässig bredd hos våra medarbetare för att ge våra deltagare bästa coachning samt goda kunskaper om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regelverk.


Stöd till arbetsgivare och fackliga representanter

Vi på Pretium Vita är en samarbetspartner som stöttar arbetsgivare och fackliga representanter. Vi delar gärna med oss av våra breda erfarenheter inom omställning.


Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen att hitta en anställning eller starta egen verksamhet.

TSL anser att omställning kräver särskild kompetens och är viktig för både individen, företaget och facket. Ett professionellt stöd i omställningsprocessen med jobbcoacher från Pretium Vita underlättar och leder till att omställningen kan ske på bästa sätt.

TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt genom att ansökan görs.

Omställningsförsäkringen innehåller två delar. Förutom omställningsstöd via TSL, beskrivet ovan, innehåller försäkringen även AGB avgångsbidrag. Det är en försäkring som administreras av AFA Livförsäkringsaktiebolag.

Läs mer på www.tsl.se för ytterligare information om TSL och omställningsstödet.